Một vài thông tin chi tiết khóa thực tập Optional Practical Training (OPT)

https://www.vietnamconsulate-pakse.org/giao-duc/tang-co-hoi-nhan-visa-sau-chuyen-du-hoc-he-my/

công ty tư vấn USIS Education đã phỏng vấn những bạn dinh viên du học đã từng đi làm cho biết, du học sinh sẽ đăng ký dạng du học sinh tự túc (thuộc dạng Visa F1). Như vậy, họ sẽ được làm việc thực tập tối đa 12